Spread the love

نباتات طبی، میوه جات و سبزیجات

  • بادیان

بادیان

باديان را در عربی رازيانه و راز يانج، در سنسكريت و هندی و هوريكا ميگویند. باديان در اكثر حصص افغانستان بصورت خود رو ميرويد، و هم كشت ميگردد قسم خودرو آن دانه های كلانتر، و [...]

  • خاکشیر

خاكشير

خاكشير گياهيست خودرو دارای شاخه های باريك و برگهای دراز گلهای كوچك زرد، دانه هايش سرخ رنگ و باندازه دانه خاشخاش و در غلاف نازكی جا دارد دانه های آن در طب بكار ميرود. خاكشی، [...]

  • بادرنجبویه

بادرنجبويه

بادرنجبويه را به انگلیسیLemon Balm و به فرانسوی Mélisse. نام لاتین برنجبویه  Melissa Officinalis میباشد. اين گياه در سروبی، تگاب و بعضی حصص شمالی افغانستان پيدا ميشود. اعراب آنرا بادرنجبويه يا مفرح القلب گويند. بادرنجبويه [...]

  • همیشه بهار

هميشه بهار

گل  هميشه بهار را به لاتین Calendula Officinalis به انگلیسی  Marigold و به فرانسوی Souci میگویند. هميشه بهار گل زرد نسبتاً كلانيست كه در دشتها، بالای قبور، منازل به شكل خودرو و اكثر بصورت زينتی نيز كشت [...]

صحت و تندرستی

  • کمر درد

درد کمر یا کمر دردی

درد کمر يک عارضه خيلې ها معمول بوده ،در حدود ٨٠ در صد افراد جامعه درطول عمر اقلا يکبار بدان مبتلا خواهند شد٠نظر به سبب و ميخانکيت عارضه وسايرفکتورهاي فزيکي ورواني،اين بيماري ميتواند به مدت [...]

  • اسپرین

اسپرین

آسپرین یک مسکن موقتی خوبی است که نام اصلی آن اسید استیل سالیسیلیک میباشد. آسپرین به صورت قرص های سفید یا بلور های سوزنی شکل یا به صورت پودرهای بلورین دیده میشود. در زمان های [...]

ساینس و دانش

چند رقم مهم در تخنیک فضا نوردی

سه عددی که فکر بنیاد گذارن کیهان نوردی عصر جدید را همیشه تسخیر نموده بود و احتمالاً خواب آنها را تخلیل میکرد ارقام ذیل است: سرعت اول فضایی: این سرعتی است که به یک جسم [...]

  • فزیک کوانتیک

مکانیک کوانتومی

مجموعه قوانین حرکت ذرات ماده ، که خواص موجی آنها را نیز به حساب می آورد به مکانیک کوانتومی یا مکانیک موجی معروف است. مکانیک کلاسیک که قوانین آن از بررسی های اجسام بزرگ بدست [...]

  • حالات ماده

شش حالت ماده

یونانیان باستان ، عالم را متشکل از چهار عنصر آتش ، خاک ، آب و هوا میدانستند. امروزه دانشمندان بکمک این عناصر ، تمام اجزای تشکیل دهنده جهان را آن طور که هست ، توضیح [...]

  • پاستور فلمیمنگ

انتی بیوتیک

قبل از از پاستور مردم را عقیده بر این بود که یک جسم زنده از غیر زنده به وجود میاید واکثریت مردم خرافات پسند بودند. هر عالم و دانشمند که یک نظریه را اراهه میکرد [...]

معلومات عمومی

موسسۀ مصنوعات کیمیاوی

 اولین موسسۀ مصنوعات کیمیاوی در افغانستان در سال ۱۹۴۵ عیسوی نوشته احسان لمر خواجه عبدالله انصاری (رحمة الله علیه) می فرمایند: "عبادت خدمت کردن به خلق است ... اگر هر پیشه ای که به آن [...]

  • مواد خطرناک در خانه ها

مواد خطرناک در خانه ها

بعضی از خطرناک ترین مواد، همچنین بعضی از موادی که محیط زیست را بسیار آلوده می کنند، در خانهُ ما وجود دارند. مواد مخاطره آمیز شامل مواد زهری، خورنده و آتشگیرند. حشره کشها، بعضی از [...]