Spread the love

اثرات استعمال ظروف پلاستیکی در بدن و محیط زیست

احتیاط در موقع استفاده از ضروف پلاستیکی:

-۱ از ظروف پلاستیکی در ماکروویو استفاده نکنید.
-۲ بوتل هاي پلاستیکی آب را در فریزر قرار داده ندهید
-۳ از پلاستیک ها مخصوصا رنگی آن براي نگهداري مواد غذایی براي طولانی مدت استفاده نکنید.
-۴ از لفافه و پوشش پلاستیکی در ماکروویو استفاده نشود.
ـ ۵ ضروف پلاستیکی را در مدت زیاد در تحت شعای آفتاب قرار ندهید.
توصیه نهائی اینکه غذا ها را در ظروف پلاستیکی در ماکروویو گرم نکنید به خصوص غذاهاي حاوي روغن و چربی ، چون گرما و پلاستیک و روغن با هم ترکیب شده ، که نتیجه ي آن تولید سم دیوکسین است ( از ظروف پیرکس و چینی استفاده کنید ). غذاهاي فوري و آماده (فاست فود ها) بایستی از ظروف یک بار تخلیه و در ظروف دیگري گرم شوند.
در پایان بایستی خاطر نشان شود که در بسیاري از کشورها استفاده و تولید ظروف یک بار مصرف کاهش یافته است. بر همین اساس کاربرد گسترده این ظروف توصیه نمی شود.
ظرف پلاستیک

ضروف پلاستیکی

ظروف پلاستیکی، معایب و مضرات

با پیشرفت هاي فناوري و تغییرات سریع عصر کنونی ، شاهد تحولات زیادي در شیوه زندگی بشر هستیم. یکی از این فناوري ها ، تولید مواد پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف با منشاء گیاهی است.
نوع پلاستیکی آن به دلیل صرفه اقتصادي تولید بیشتري دارد. با دقت در اطراف با انواع این ظروف در اشکال و رنگ هاي فریبنده از قاشق و گیلاس تا دسترخوان غذا وغیره بر خورد می کنیم که برگشت پذیري این مواد پلاستیکی به محیط نزدیک به ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال طول خواهد کشید که یک تهدید جدي براي سلامت انسان و حفظ محیط زیست محسوب شود.
در برخی منابع معتبر نیز اشاره شده است که این ظروف می توانند ناقل بیش از ۱۱۸ نوع بیماري به مصرف کنندگان باشد.
بیشترین استفاده این ظروف بوتل هاي آب آشامیدنی ( PET) است که اکثرا استفاده مکرر دارند. ( با توجه به نظر متخصصین تغذیه اگر آب ببیشتر از ۶ ماه در آنها قرار بگیرد، آلوده شده و غیر قابل استفاده است).
ظرف پلاستیکی
انواع پولیمرهاي مصنوعی مورد استفاده در تهیه ظروف یکبار مصرف شامل لیست ذیل اند:
پولی اتیلن تریفتالات یا PET
پولی اتیلن یا PE
ـ پولی پروپیلن یا PP
ـ پولی کربنات PC
ـ پولی وینیل کلراید یا PVC
ـ پولی امین PA
همچنین ظروف یک بار مصرف تجزیه پذیر گیاهی (ظروف پوسیدنی) وجود دارند که در اشکال و رنگ هاي مختلف تولید می شود، که می تواند یک جایگزین مناسب براي ظروف پلاستیکی باشد.

انواع ظروف یک بار مصرف :

ـ پولی استیرن یا PS :

شفاف و شکننده و با شعله تولید دوده می کند. در دو نوع انبساطی و غیر انبساطی تولید می شود. استفاده از این ظروف براي مواد نوشیدنی اسیدي و چرب مانند نوشابه و کاکائو بسیار بیشتر از مصر ف چاي داغ مخاطره آمیز است.
ـ پولی وینیل کلراید یا PVC:
پلاستیک سختی است که توسط نرم کننده ها، انعطاف پذیر و نرم می شود. حاوي کلورین هستند که اگر در کنار شعله قرار داده شوند به آسانی می سوزد ولی به محض اینکه از شعله فاصله گرفت سریعا خاموش می شود.
براي بسته بندي مواد غذایی مثل گوشت مرغ و ماهی و بسته بندي کپسول هاي دارویی ، ساجچ و باتري استفاده می شو ند. و در سال هاي اخیر در ساختمان سازي و لوله کشی آب نیز استفاده شده اند.

ـ پروپیلن PP و پولی اتیلن PE:

به صورت ظروف سفید رنگ براي نگهداري روغن ها، لبنیات و سرکه استفاده می شوند. با شعله آبی رنگ و زرد می سوزند و هنگام سوختن بصورت قطران میریزند. اگر چه هنوز ضرر آنها به اثبات نرسیده ولی استفاده از آنها در حرارت بالاتر از ۶۵ درجه توصیه نمی شود.
البته پولی اتیلن ها در دو نوع با غلظت بالا HDPE و پایین LDPE تولید می شوند.

ظروف تجزیه پذیر گیاهی و پوسیدنی :

مواد اولیه آنرا نشایسته تشکیل میدهد که از گندم و کچالو متوان تهیه کرد.
حدود ۹۱ درصد وزنی این مواد بعد از ۱۲۰ روز تجزیه و به محیط بر می گردند. از لحاظ فیزیکی تا حرارت ۱۲۰ درجه مقاومت داشته و هیچ گونه تغییري در شکل ظاهري آنها ایجاد نمی شود.
تلاشهاي اخیر واحد هاي صنعتی بر آنست که از مواد اولیه گیاهی براي تولید ظروف یک بار مصرف استفاده شود که علاوه بر کاهش عوارض آن بر روي سلامت فرد، سریع تر پوسیده و به چرخه طبیعت باز می گردد.
ظروف پلاستیکی
پولی استیرن از انواع ترکیبات داراي حلقه ي آروماتیک است که قادر به ایجاد عوارض بر گشت ناپذیر در بدن می باشد. PVC نیز پولیمرهایی بر پایه مونومرها هستند که خنثی محسوب می شوند. در فرآیند تولید، مقداري مونومر می تواند باقی بماند که با غذا وارد بدن و به مرور زمان تجمع و از حد تراکم مجاز براي انسان فراتر رود. بر همین اساس در برخی از سایت هاي خبري از آنها به عنوان قاتلان خاموش یاد می کنند.

نکته اي که اخیرا کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند ، این است که از پولی اتیلن ها و یا PVC هاي استاندارد food grade براي بسته بندي مواد غذایی و بهداشتی استفاده نمی شود. بایستی توجه داشت که تولید صنعتی این مواد، می توانند اثرات سویی روي بدن داشته باشند و در صنایع غذایی و بهداشتی استفاده از اشکال استاندارد Food Grade توصیه می شود.
البته اگر در این ظروف مواد خشک ریخته شود ضرر کمتري به بدن می رساند ولی نوشیدن چاي داغ با حرارت بیشتر از ۴۰ درجه سانتی گراد و همچنین نوشیدنی هاي اسیدي مثل نوشابه ها می تواند خطرناك باشد. چون ممکن است باعث آزاد سازي مونومر ها یا رادیکال هاي آزاد در غذا شود که همراه غذا وارد بدن می شوند.
همچنین غذا نباید بیشتر از ۲ ساعت در این ظروف باقی بماند.
ظروف پولیمري در مجاورت نور می توانند کیفیت اولیه خود را از دست بدهند و باعث آزاد سازي مواد مضر شود.
استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی داراي مزایا نیز می باشد:
-۱ داراي مقاومت به مواد القلی
-۲ صرف انرژي کمتر براي تولید
-۳ قابلیت شکل پذیري بالا با گستردگی متفاوت خواص فیزیکی
-۴ طرح پذیري
-۵ شفاف بودن
اما مهمترین معایب:
-۱ اشکال در بازیافت آنها و مخاطرات محیط زیست
-۲ انتقال مواد مضر ( مونومر ها) به غذا در شرایط خاص
-۳ قابل استفاده در ماکروویو نمی باشد.