Spread the love

نام *

ای میل *

موضوع

پیام شما

به همکاری شما در پیشبرد این سایت ضرورت داریم

جای افتخار است که هموطنان ما در تلاش بوده در ساخت سایت های سیاسی، فرهنگی، ادبی و دینی دریغ نکرده اند امیدوارم با همکاری شما بتوانیم برای پیشبرد ساینس و تکنالوژی کمکی برای دوستان و علاقه مندان کرده باشیم .
چون رشته تحصیل اینجانب کیمیا و بیوفیزیک میباشد من به خود اجازه نمیدهم که در مورد مسایل سیاسی، فرهنگی، ادبی یا دینی نوشته ای درین جا بگذارم. این موضوعات را میگذاریم برای سیاست مداران، اهل فرهنگ و ادبیات و علمای دینی ما.
اگر علاقه دارید که مضامین مربوط به ساینس و تکنالوژی شما درین سایت بدسترس هموطنان قرار گیرد لطفا درین جا کلیک نموده مستقیما مضمون خود را به زبان های دری، پشتو، ازبکی و دیگر زبان های افغانستان درین سایت بنویسید تا بتوانیم با هم قطره ای از بحر علم و دانش برای افغان ها تقدیم نمایم.
برای همه آشکار است که دامنه علم و دانش وسیع و ناپایان است. معلوماتی که درین چند صفحه مشاهده میکنید خالی از اشتباه و کمبودی نیست.
امیدوارم این سایت باعث تشویق دوستان شود تا با هم بتوانیم برای ازدیاد کنجکاوی فکری هموطنان موجب خدمتی شویم. از شما خواستار همکاری بوده برای پیشبرد این کار مشکل مارا کمک کنید.
امیدوارم این چند صفحه دوستان و علاقه مندان علم و تکنالوژی را تشویق کرده باشد تا اگر با ما همکاری نمیکنند، اقلا خود شان کاری کرده باشند تا نمونه ای از علم را در کشور پیاده کرده باشند.