آخرین دیدگاه‌ها

صحت و تندرستی

1306, 2016

سرطان سینه در خانم ها

By | 2016/06/13|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|بدون ديدگاه

سرطان یکی از امراض خطرناکی است که به طور عموم در زن ها تلفات زیاد دارد. در مرد ها سرطان سینه هم ظهور میکند اما به ندرت. ما در این مبحث راجع به زن ها [...]

1306, 2016

غدوات اندوکراین و تیروهید

By | 2016/06/13|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|بدون ديدگاه

غدوات اندوکراین یا غدوات داخلی یک تعداد غدوات در داخل بدن موجود است که هر یک وظایف خاص را اجرا میکند و از انجمله یکی غده تیروهید است هورمونیکه غده تیروهید تولید میکند به نام [...]

1306, 2016

مریضی الزیمیر

By | 2016/06/13|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|بدون ديدگاه

دراین مریضی مغز همه وظایفیکه مربوط آن است از دست میدهد. این مریضی برای اولین دفعه توسط یک دانشمند المانی به اسم الوس الزیمیر در ۱۹۱۵-۱۸۶۴ مورد ازمایش قرار گرفت. از این سبب اسم این [...]

1306, 2016

سیستم دوران خون در انسان

By | 2016/06/13|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|بدون ديدگاه

در جمله سیستم های مهم در بدن یکی ان دوران خون است.اگر سیستم خون در بدن خراب ویا توقف کند منجر به مرگ میشود .در جسم یک مرد که ۷۰ کیلو گرام وزن داشته باشد [...]

1206, 2016

سیستم هاضمه در انسان ها

By | 2016/06/12|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|بدون ديدگاه

سیستم هاضمه در انسان عبارت است از دهن –دندان ها –زبان –حنجره –حلق –غدوات لعابیه –مری –زبان –نسج بشروی دهن – فیرنگس یا زبانچه –مری –معده – دودینم یا اثنا عشر –جگر –پانقراس –روده های [...]

2505, 2016

رماتیزم ، آرتروز و درد مفصل

By | 2016/05/25|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|بدون ديدگاه

آرتروز یا استئوآرتریت شایع‌ترین امراض مفاصل است. در این بیماری نرمه استخوان مفصل صدمه دیده و كم‌كم از بین می‌رود. روماتیزم اضافه تر ممكن است مفاصل بزرگ كه وزن بدن را تحمل می‌كنند (مثل مفاصل [...]