Recent Comments

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

صحت و تندرستی

نوشته های مربوط صحت و تندرستی

[catlist name=”صحت-و-تندرستی” numberposts=35 pagination=yes orderby=title order=asc]

1306, 2016

سرطان سینه در خانم ها

By | June 13th, 2016|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|0 Comments

سرطان یکی از امراض خطرناکی است که به طور عموم در زن ها تلفات زیاد دارد. در مرد ها سرطان سینه هم ظهور میکند اما به ندرت. ما در این مبحث راجع به زن ها [...]

1306, 2016

غدوات اندوکراین و تیروهید

By | June 13th, 2016|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|0 Comments

غدوات اندوکراین یا غدوات داخلی یک تعداد غدوات در داخل بدن موجود است که هر یک وظایف خاص را اجرا میکند و از انجمله یکی غده تیروهید است هورمونیکه غده تیروهید تولید میکند به نام [...]

1306, 2016

مریضی الزیمیر

By | June 13th, 2016|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|0 Comments

دراین مریضی مغز همه وظایفیکه مربوط آن است از دست میدهد. این مریضی برای اولین دفعه توسط یک دانشمند المانی به اسم الوس الزیمیر در ۱۹۱۵-۱۸۶۴ مورد ازمایش قرار گرفت. از این سبب اسم این [...]

1306, 2016

سیستم دوران خون در انسان

By | June 13th, 2016|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|0 Comments

در جمله سیستم های مهم در بدن یکی ان دوران خون است.اگر سیستم خون در بدن خراب ویا توقف کند منجر به مرگ میشود .در جسم یک مرد که ۷۰ کیلو گرام وزن داشته باشد [...]

1206, 2016

سیستم هاضمه در انسان ها

By | June 12th, 2016|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|0 Comments

سیستم هاضمه در انسان عبارت است از دهن –دندان ها –زبان –حنجره –حلق –غدوات لعابیه –مری –زبان –نسج بشروی دهن – فیرنگس یا زبانچه –مری –معده – دودینم یا اثنا عشر –جگر –پانقراس –روده های [...]

2505, 2016

رماتیزم ، آرتروز و درد مفصل

By | May 25th, 2016|Categories: صحت و تندرستی, مضامین همکاران|0 Comments

آرتروز یا استئوآرتریت شایع‌ترین امراض مفاصل است. در این بیماری نرمه استخوان مفصل صدمه دیده و كم‌كم از بین می‌رود. روماتیزم اضافه تر ممكن است مفاصل بزرگ كه وزن بدن را تحمل می‌كنند (مثل مفاصل [...]