آخرین دیدگاه‌ها

مضامین ارسالی شما

1306, 2016

سرطان سینه در خانم ها

By | 2016/06/13|بدون ديدگاه

سرطان یکی از امراض خطرناکی است که به طور عموم در زن ها تلفات زیاد دارد. در مرد ها سرطان سینه هم ظهور میکند اما به ندرت. ما در این مبحث راجع به زن ها صحبت میکنیم. در این جا اول باید از اناتومی سینه سخن بزنیم. سینه در زن ها تشکیل شده از غدوات شیری. قنات ها که در نوک سینه ختم میشوند درعقب سینه عضلات است که به استخوان عقب ارتباط دارد. چطور [...]

1306, 2016

غدوات اندوکراین و تیروهید

By | 2016/06/13|بدون ديدگاه

غدوات اندوکراین یا غدوات داخلی یک تعداد غدوات در داخل بدن موجود است که هر یک وظایف خاص را اجرا میکند و از انجمله یکی غده تیروهید است هورمونیکه غده تیروهید تولید میکند به نام تیروکسین نامیده میشود دکتوران این هورمون ها را ت ۴ و ت ۳ مینامنند. چهار نوع مریضی که نظر به کمی و یا زیادی هورمون تولید میشود قرار ذیل است. اول هیپو تیروهید: در این مریضی ترشح هورمون کم و [...]

1306, 2016

مریضی الزیمیر

By | 2016/06/13|بدون ديدگاه

دراین مریضی مغز همه وظایفیکه مربوط آن است از دست میدهد. این مریضی برای اولین دفعه توسط یک دانشمند المانی به اسم الوس الزیمیر در ۱۹۱۵-۱۸۶۴ مورد ازمایش قرار گرفت. از این سبب اسم این مریضی را به نام او یعنی الزیمیر مسماه کردند. در حال حاضر مبتلایان این مرض در تمام دنیا به ۲۶ ملیون میرسد و در سال ۲۰۵۰ چهار مرتبه اضافه تر خواهد شد. علل مرض فوق دو قسم است: ۱- ارثی [...]

1306, 2016

سیستم دوران خون در انسان

By | 2016/06/13|بدون ديدگاه

در جمله سیستم های مهم در بدن یکی ان دوران خون است.اگر سیستم خون در بدن خراب ویا توقف کند منجر به مرگ میشود .در جسم یک مرد که ۷۰ کیلو گرام وزن داشته باشد تقریبا ۵ تا۶ لیتر خون یعنی برابر۱۰ فیصد وزن بدن اش میباشد .ذ ساختمان خون اول -مواد مایع که پلازما نام دارد دوم -کرویات سرخ سوم-کرویات سفید چهارم -صفحات دمویه پلازما مواد مایع خون است که۹۰ فیصد ان اب و۱۰ [...]

1206, 2016

سیستم هاضمه در انسان ها

By | 2016/06/12|بدون ديدگاه

سیستم هاضمه در انسان عبارت است از دهن –دندان ها –زبان –حنجره –حلق –غدوات لعابیه –مری –زبان –نسج بشروی دهن – فیرنگس یا زبانچه –مری –معده – دودینم یا اثنا عشر –جگر –پانقراس –روده های کوچک –روده های بزرگ –رکتم – و مقعد ۱ـ دهن در بین دهن دندان ها لب فوقانی و لب تحتانی –زبان نسج بشروی دهن –فیرنگس یا زبانچه موقیعت دارد هنگامیکه غذا داخل دهن میگردد توسط دندان ها جویده شده و [...]

2505, 2016

چند رقم مهم در تخنیک فضا نوردی

By | 2016/05/25|بدون ديدگاه

سه عددی که فکر بنیاد گذارن کیهان نوردی عصر جدید را همیشه تسخیر نموده بود و احتمالاً خواب آنها را تخلیل میکرد ارقام ذیل است: سرعت اول فضایی: این سرعتی است که به یک جسم داده شود تا آن جسم روی مدار دایروی در نزدیکی سطح زمین بچرخد. این عدد طور ذیل محاسبه میشود: جسمی که دور زمین باید بچرخد زیرتاثیر دوقوه متضادی که تعادل ان را برابر می کند است. قوه اول آن بنام [...]