آخرین دیدگاه‌ها

مضامین ارسالی شما

2505, 2016

تقطیرمواد کیمیاوی

By | 2016/05/25|بدون ديدگاه

برای جداکردن موادی که نقطه جوش آنها خیلی به هم نزدیک باشد از تقطیر جزء به جزء استفاده میکنند. اختلاف این روش با تقطیر ساده آن است که در این حالت از یک ستون تقطیر جزء به جزء استفاده میشود. ستونهای تقطیر جزء به جزء انواع متعددی دارند ولی در تمام آنها چند خصلت کلی مشاهده میشود. این ستونها مسیر عمودی را به وجود می آورند که باید بخار در انتقال از ظرف تقطیر به [...]

2505, 2016

رماتیزم ، آرتروز و درد مفصل

By | 2016/05/25|بدون ديدگاه

آرتروز یا استئوآرتریت شایع‌ترین امراض مفاصل است. در این بیماری نرمه استخوان مفصل صدمه دیده و كم‌كم از بین می‌رود. روماتیزم اضافه تر ممكن است مفاصل بزرگ كه وزن بدن را تحمل می‌كنند (مثل مفاصل زانو و ران و ستون فقرات) دیده میشود. علایم روماتیزم روماتیزم علایم زیادی دارد ولی علامات ذیل شایع‌ترین و مشخص‌ترین آنهاست : ـ علامت اولی درد در موقع شروع فعالیت پس از استراحت است. به این معنی كه گاهی اوقات [...]

2505, 2016

دپريشن، انحطات روحي

By | 2016/05/25|بدون ديدگاه

دراين بخش ميخواهم در مورد بيماريdepression يا انحطات روحي، که بعضا بنام افسردگي (په پښتو ژبه:ژورخفگان) نيز يادميگردد بحث نمايم. در اول بايد متذکر شد که دپريشن به معني ديوانگي نيست. داواقع، اين بيماري از باعث اختلال يا بينظمي در هورمونها يا مواد کميياوي که در مغز انسان بصورت طبيعي وجود دارد، به ميان مي ايد. البته فکتورها يا عوامل ارثي، خانوادگي، جنگ، بيکاری، تنهائی، ازدست دادن اعضاي خانواده يادوستان، امراض مزمن، مهاجرت، جدائی از [...]

2405, 2016

دندان ها

By | 2016/05/24|بدون ديدگاه

هر دندان داراي يك قسمت خارج از لثه به نام تاج و قسمت ديگري درون فك به نام ريشه ميباشد كه مرز بين اين دو قسمت را گردن يا طوق دندان مينامند. ريشه دندان در درون حفره اي از استخوان فك قرار گرفته است. تاج دندان از داخل به خارج شامل، عصب، عاج، مينا است و ريشه دندان نيز از داخل به خارج شامل عصب، عاج، سمان و الياف دور دنداني ميباشد. عصب دندان در [...]