آخرین دیدگاه‌ها

معلومات عمومی

2505, 2017

بادرنجبويه

By | 2017/05/25|Categories: طلای خود رو, نباتات طبی|بدون ديدگاه

بادرنجبويه را به انگلیسیLemon Balm و به فرانسوی Mélisse. نام لاتین برنجبویه  Melissa Officinalis میباشد. اين گياه در سروبی، تگاب و بعضی حصص شمالی افغانستان پيدا ميشود. اعراب آنرا بادرنجبويه يا مفرح القلب گويند. بادرنجبويه [...]

204, 2017

سـير

By | 2017/04/02|Categories: طلای خود رو, میوه جات|بدون ديدگاه

سـير را به لاتین Allium Sativum  به انگیسی Garlic و به فرانسوی  Ail میگویند. سير را هر كس ميشناسد و ميخورند، ولی اگر از مفاد سير مطلع شويد ممكن غير از سير ديگر غذا نخواهيد خورد. سير [...]

204, 2017

هميشه بهار

By | 2017/04/02|Categories: طلای خود رو, نباتات طبی|بدون ديدگاه

گل  هميشه بهار را به لاتین Calendula Officinalis به انگلیسی  Marigold و به فرانسوی Souci میگویند. هميشه بهار گل زرد نسبتاً كلانيست كه در دشتها، بالای قبور، منازل به شكل خودرو و اكثر بصورت زينتی نيز كشت [...]

204, 2017

ولاريان

By | 2017/04/02|Categories: طلای خود رو, نباتات طبی|بدون ديدگاه

ولاريان به لاتین Valeriana Officinalis به انگلیسی Valerian و به فرانسوی Valériane گفته میشود علف گربه، سنبل الطيب نيز ميگويند. اين گياه در جاهای مرطوب جنگلها خصوصاً در جريان مسير آب گودالها ديده شده در [...]

2106, 2016

مواد خطرناک در خانه ها

By | 2016/06/21|Categories: معلومات عمومی|بدون ديدگاه

بعضی از خطرناک ترین مواد، همچنین بعضی از موادی که محیط زیست را بسیار آلوده می کنند، در خانهُ ما وجود دارند. مواد مخاطره آمیز شامل مواد زهری، خورنده و آتشگیرند. حشره کشها، بعضی از [...]

2106, 2016

اندازه تولیدانرژی یا اندازه استقلال کشور

By | 2016/06/21|Categories: معلومات عمومی|بدون ديدگاه

اندازه تولیدانرژی هرکشوراندازه استقلال آن رابه نماهش میگزارد نبودبرنامه‌ای استراتژیک برای تولید نیروی برق درافغانستان یا کمبود دانش دراین عرصه؟؟ اگرافغانستان آبرومندی می خواهداگر صلح میخاهدپس باید بداند که مشکل کمبودی انرژی را باید حل [...]

معلومات عمومی و اطلاعات

معلومات عمومی در باره اخرین اکتشافات در جهان تکنالوجی. معلومات و اطلاعات عمومی, مقالات اطلاعات عمومی, دانستنی های جهان, اطلاعات عمومی جهان, نشر شده. شما هم میتوانید نوشته های در باره معلومات عمومی درین جا به نشکر برسانید.