آخرین دیدگاه‌ها

معلومات عمومی

1606, 2016

واحدات اساسی در سیستم بین الملی

By | 2016/06/16|Categories: ساینس و دانش|بدون ديدگاه

۱ – واحد زمان : ثانیه واحد اساسی زمان است که عبارت از مدت لازم برای ۹۱۹۲۶۳۱۷۷۰ اهتزاز اتم سیزیوم ۱۳۳ میباشد. این معیار در بررسی های علمی مورد استعمال دارد، اما در معاملات روزمره [...]

1606, 2016

شش حالت ماده

By | 2016/06/16|Categories: ساینس و دانش|بدون ديدگاه

یونانیان باستان ، عالم را متشکل از چهار عنصر آتش ، خاک ، آب و هوا میدانستند. امروزه دانشمندان بکمک این عناصر ، تمام اجزای تشکیل دهنده جهان را آن طور که هست ، توضیح [...]

1606, 2016

زمین

By | 2016/06/16|Categories: ساینس و دانش|بدون ديدگاه

سياره ای که در آن زيست داريم زمين بوده از لحاظ بُعد مسافه با آفتاب در رديف سوم و از نظر جسامت در رديف پنجم قرار دارد. اين يگانه سيارهء است که از موجوديت اجسام [...]

1606, 2016

فعالیت مغز انسان

By | 2016/06/16|Categories: جالب|بدون ديدگاه

در نیمه چپ مغز یک انسان ۱۸۶ ملیون نورون اضافه تر از نیمه راست مغز وی وجود دارد. مغز انسان در وقت خواب فعاليت بيشتر دارد نسبت به موقع تماشاي تلويزيون.

1606, 2016

جولا

By | 2016/06/16|Categories: جالب|بدون ديدگاه

در جهان بيش از ۳۰ هزار نوع جولا وجود دارد. جثه جولا هاي ماده از نرها بزرگتر است. تار عنكبوت از قويترين بافته هاست و دوامش از آهن بيشتر است و به ان آهن حيواني [...]

1606, 2016

رد و برق

By | 2016/06/16|Categories: جالب|بدون ديدگاه

هنگام رعد و برق اختلاف پتانسيل بين ابر و زمين به ۱۰ تا ۱۰۰ ميليون ولت ميرسد در عرض يك ده هزارم ثانيه جريانی در حدود ۳۰ هزار امپر از هواي يونيزه ميگذرد هنگام رعد [...]

معلومات عمومی و اطلاعات

معلومات عمومی در باره اخرین اکتشافات در جهان تکنالوجی. معلومات و اطلاعات عمومی, مقالات اطلاعات عمومی, دانستنی های جهان, اطلاعات عمومی جهان, نشر شده. شما هم میتوانید نوشته های در باره معلومات عمومی درین جا به نشکر برسانید.