Spread the love

بعضی از خطرناک ترین مواد، همچنین بعضی از موادی که محیط زیست را بسیار آلوده می کنند، در خانهُ ما وجود دارند. مواد مخاطره آمیز شامل مواد زهری، خورنده و آتشگیرند. حشره کشها، بعضی از دوا ها، محلول ضد یخ موترها و الکل صنعتی چند نمونه از مواد سمی است. مواد خورنده، پارچه ها، فلزات و چیزهای دیگر را تباه می کنند. مواد پاک کننده ی دستشوییها و اجاقها، مواد رنگبر و اسید بتری موتر ها از مواد خورنده هستند. مواد آتشگیر موادی هستندکه به آسانی می سوزند مانند بنزین، گاز لایتر ها و بعضی از مایعات تحت فشار داخل قطی های فلزی.مواد خطرناک در خانه ها
تنها یک لیتر نفت اگر روی زمین ریخته شود، ممکن است مخزن آب را کثیف و آلوده کند. مواد تحت فشار داخل قوطی ها که در اتموسفر آزاد می شوند، قشر اوزن را تخریب می کنند.
ما می توانیم به جای بعضی از این مواد، از مواد بی خطر استفاده کنیم. مثلاً به جای مواد کیمیاوی پاک کننده شیشه ها که شامل فسفاتها و آمونیاک هستند، محلولی از آب و سرکه به کار ببریم. سرکه فقط محلول ملایمی از استیک اسید است و کاملا طبعی میباشد. هم چنین می توان برای پاشیدن محلول ها یا مواد دیگر به جای قوطیهای تحت فشار از پمپ استفاده کرد.

علامات مواضبت در لابراتوار های کیمیا و بیولوژی

 

C خراش آور ، تخریش دهنده
تحرک کننده تحرک کننده ، سوزش دهنده ، مضربرای صحت
احتراق دهنده احتراق دهنده
آتشگیر آتشگیر ، شعله ور
الوده کننده محیط زیست مضر برای طبعیت و محیط زیست
زهر زهرناک
مواد منفجره مواد منفجره
خطر بیالوژی خطر بیولوژیکی
رادیواکتیو مواد رادیواکتیو