استعمال اقسام صابون سبب سفيد شدن و رفتن مو ميشود. شامپو براي موی خوب است ولی تعجب نكنيد كه گل سرشوی ازآن بهتر است. بعد از شستن سر موهای خود را زود خشك كنيد.مو ها

موخورده چيست؟

عبارت از مرضی است كه بعلت خشكی وافر موی سر، دخالت يكنوع مكروب مخصوص مو به چند ساحه تقسيم شده ميشكند. برای جلوگيری از آن موی سر را با روغن های طبيعی، مانند روغن بادام، ناليار، كسترائیل بايد چرب كرد.

نسخه:

روغن كسترائیل 200 گرام، او دوكلون 60 گرام هر دو را مخلوط موهای خود را به آن چرب كنيد.
كسانيكه موهای چرب دارند نبايد از روغن موی استفاده كنند بلكه توسط شانه چربی را به موهای خود برسانند. بدترين روغن های موی پرافين و تمام روغن های معدنی است، زيرا جذب نميشود. رنگ دادن موی ها بالاخره سبب رفتن مو ميگردد و خيلی مضر است تنها رنگهائیكه مضر واقع نميشود، رنگهای طبيعی خينه و وسمه است.

رنگ دادن موی:

موی دارای مواد معدنی از قبيل منگنيز، آهن، جست، مس، تيتان و نكل ميباشد.رنگ مو
خانم ها و جوانانيكه توسط مواد كيمياوی و رنگهای مصنوعی، رنگ موهای خود را تغير ميدهند بعد از چند مرتبه رنگ دادن، خراب، شكننده و بالاخره مو خوره پيدا كرده سبب از بين رفتن موی شان ميشود، لذا كسانيكه به زيبائی موی خود علاقه دارند نبايد از رنگ های مصنوعی تجارتی فابريكه ها استفاده نمايند، بلكه ميتوانند در عوض از نباتات طبی مانند خينه، وسمه، مازو، گل بابونه، پوست باقلی، چهارمغز، پوست انار، شقايق لغمانی، ميخك، آمله استفاده نمايند. نه تنها رنگ موی بی ضرر می باشد بلكه برای تقويه موی های شان نيز كمك ميكند.
مواد مذكور به قيمت نازل در عطاريهای شهر بدست آمده ميتواند.

نسخه اول:

كلاگك بادنجان سیاه ريشه انار، براده مس، هليله سياه، مازو، نخود سياه پوست دار، به مقدار های مساوی كوبيده تقريباً به 30 گرام آن 50 گرام سركه، 50 گرام روغن كنجد افزوده گردد و در ظرف آهنی انداخته در جای سرد و تاريك برای (40) روز بگذاريد در نتيجه يك رنگ سياه اعلی و بدون ضرر بدست می آيد موی سفيد را سياه ميسازد.

نسخه دوم:

برگ سدر، مازو، آمله، زنگ آهن، وسمه، خسته سوختهء خرما، زاچ سياه، پوست انار، سوخته مس، نوشادر، هليله سياه از هريك پنج پنج گرام گرفته بالای آن يك ليتر سركه و يك ليتر روغن زيتون افزود نموده جوش داده شود تا آب تبخير گردد و به يك محلول غليظ مبدل شود، سپس از محلول مذكور عند الموقع توسط برس موهای سفيد را رنگ كنيد.

نسخه سوم:

هليله سياه، زنگ آهن، آمله، زاچ سبز، را هريك 15- 15 گرام در دو ليتر سركه يكماه تر شود.

نسخه چهارم:

خينه 30 گرام، ميخك 30 گرام هر دو را باهم آميخته برای رنگ دادن موی بكار ميبرند اين رنگها از قرنها در بين مردمان ممالك آسيائی رواج دارد.

نسخه پنجم:

50 الی 100 گرام خينه خالص را قسم آبگين همراه آب مخلوط نموده الی 20 دقيقه گذاشته پس از شستن و پاك نمودن موهای خود را خينه كنيد. اگر به اندازه يك ساعت گذاشته شود موی برنگ خرمائی هرگاه يكنيم الی دو ساعت يا بيشتر گذاشته شود رنگ سرخ را بخود ميگيرد. هرگاه خواسته باشيد موهای شما سياه شود پس از دو ساعت وسمه شود رنگ سياه مقبول را بخود ميگيرد.

نسخه ششم:

رنگ موی خرمائی بلوطی: خينه 50 گرام، وسمه 50 گرام، هر دو را مخلوط و بالای ان آب جوش افزوده ميگردد تا به قسم خميره ابگين (ژيلی) تبديل گردد بعد توسط برس تمام حصه های موی رنگ شده پيچانده ميشود پس از يك ساعت با آب گرم شسته و برای آنكه يك رنگ مقبول و روشن شود پس از شستن و خشك كردن توسط محلول نيم فيصد (بيكاربونات دوپتاس) تر گرديده 15 دقيقه بعد توسط شامپو يا گل سرشوی شسته ميشود اين رنگ برای موی ضرر نرسانيده مدت يك الی يكنيم ماه دوام ميكند.

نسخه هفتم:

رنگ سياه تيره: خينه اعلی 50 گرام، وسمه 70 گرام توسط آب جوش تر شده و موها رنگ گردد خينهء تنها رنگ سرخ و وسمه تنها رنگ پر طاوسی ميدهد.

نسخه هشتم:

250 گرام گل بابونه با دو ليتر آب باندازهء جوش داده شود كه نصف آن باقی بماند يك ليتر آب آن فرار كند بعداً از صافه گذشتانده توسط محلول مذكور موها را تر كنيد ولی بايد قبل ازين عمل مو ها را شسته باشيد آن وقت است كه موها خيلی جلا دار و خرمایی ميشود.

نسخه نهم:

خينه، برگ خشك شده چهار مغز، وسمه، از هريك 25 گرام همه را يكجا بصورت خميره آبگين در آورده و با برس موها را رنگ كنيد. موهای شما رنگ سياه بخود ميگيرد.

نسخه دهم:

خينه 50 گرام وسمه 50 گرام هر دو را در آبيكه آمله ترشده باشد بصورت خميره آبگين در آوريد و برای دو ساعت در آفتاب بگذاريد و سپس از رنگ تهيه شده موهای خود را رنگ كنيد.

نسخه يازدهم:

وسمه، آمله، پوست چهارمغز، شقايق (لاله) سبز مازو از هريك 10 الی 15 گرام گرفته ميده كنيد درچهار صد سی سی آب جوشانده شود آنقدر كه نصف آن تبخير شود. سپس جوشانده مذكور در 200 گرام روغن زيتون جوش داده شود تا نصف آن باقی بماند بعد از صافه گذشتانده موها به ان رنگ شود موها را تقويه نموده و هم سياه ميسازد.

نسخه دوازدهم:

وسمه يك توله، حنا دو ماشه، در آبيكه آمله را تر نموده و صاف شده باشد خمير و دو ساعت در آفتاب بگذاريد و سپس استعمال نمائید.
هرگاه دو ساعت بعد از تر كردن موها به آب آمله شسته شود رنگ موی بهتر جلوه مينمايد.

ریزش مو

در انسان پیاز یا فولیکول مو به دو دسته تقسیم می شود:
۱) موی کرکی: در سراسر پوست بدن بجز کف دست و پا این نوع مو دیده می شود.
۲) موی انتهایی یا ترمینال در قسمت سر دیده می شود. بعد از بلوغ جنسی این نوع مو در قسمت های تناسلی و زیر بغل و همچنین صورت مردان دیده می شود. این نوع مو زبر و خشن می باشد.
رشد مو دارای دوره هایی است که شامل: دوره رشد، دوره انتقالی و دوره استراحت میباشد.موها
طول مدت دوره رشد مو در سر حدود سه سال، دوره انتقالی ۲ تا ۴ هفته و دوره استراحت حدود ۳ تا ۴ ماه میباشد.
در سر انسان حدود صد هزار پیاز مو وجود دارد و با حساب اینکه هر مو حدود هزار روز رشد دارد، پس ریزش ۱۰۰ صد عدد موی سر در روز طبیعی است و بیشتر از آن نیاز به پیگیری دارد.

علل ریزش مو

ریزش مو دارای علت های فراوانی است که از آن جمله میتوان به موارد ارثی، هورمونی، تغذیه ای، اعصاب و روان، مصرف دارو، بیماری های داخلی و پوستی، اعمال جراحی و بارداری اشاره کرد.

▪ طاسی سر نوعی ریزش مو در قسمت جلو و پیشانی سر است که پیشرفت کرده و تا وسط سر پیش می رود. البته گاهی این ریزش از وسط سر شروع می شود.
طاسی بیشتر در مردان دیده می شود و علت ارثی – هورمونی دارد. این نوع ریزش مو قابل پیشگیری و درمان است و افراد درگیر بایستی با حوصله فراوان، درمان طولانی مدت را تحمل کنند. ادویه جات و توصیه های درمانی گوناگونی وجود دارد که بسته به افراد مختلف متفاوت می باشد.
▪ سوء تغذیه چه به صورت عدم دسترسی کافی به مواد غذایی و چه به صورت رژیم های لاغری یکی از علت های ریزش مو است. کمبود پروتئین، اسیدهای چرب ضروری (بدن قادر به تولید آنها نیست و باید از طریق غذا به بدن برسد)، ویتامین ها و املاح از علل مهم ریزش مو هستند که قابل پیشگیری و درمان می باشند.
شایع ترین علت ریزش مو در خانم ها از سنین نوجوانی تا سنین میانسالی کمبود آهن بدن است که با مصرف غذاهای حاوی آهن و یا قرص آهن این مشکل بر طرف می گردد .
▪ وجود استرس ( فشار روحی )، ناراحتی و افسردگی می تواند از علل ریزش مو باشند. مثلا استرس ناشی از امتحانات درسی یا افسردگی در جوانان که امروزه به طور فراوان دیده می شود.
با کنترل این هیجانات ( که البته اگر بوسیله خود شخص کنترل شود نتیجه مطلوب تری دارد؛ چون مصرف ادویه جات اعصاب نیز باعث ریزش مو در بعضی افراد می گردند) در مدت زمان کوتاهی این ریزش مو برطرف می گردد.
▪ از علل دیگر ریزش مو می توان مصرف ادویه جات را نام برد. همه ادویه جات باعث ریزش مو نمی شوند. همچنین یک داروی خاص نیز در تمام افراد باعث ریزش مو نمی شود. بعضی افراد به داروی خاصی حساسیت بیشتری نشان می دهند که بستگی به سیستم داخلی بدن در غیر فعال کردن و هضم دارو دارد.
البته ادویه جاتی هستند که در بیشتر افراد باعث ریزش مو می شوند. از این گروه ادویه جات میتوان ادویه جاتی که بعنوان کیمیاوی درمانی استفاده میشوند را نام برد.
مصرف ادویه جات اعصاب و قرص های پیشگیری از حاملگی و ادویه جات قلبی در افراد زیادی باعث این عارضه می شود.
▪ بعضی از بیماری هایی داخلی و پوستی میتوانند باعث ریزش مو شوند؛ مثلاً تب بالا، حدوداً بعد از ۳ ماه باعث ریزش مو می شود .
در افرادی که دارای بیماری موضعی پوستی در قسمت سر هستند و یا ناراحتی پوستی وسیعی دارند می تواند ریزش مو داشته باشند.
▪ اعمال جراحی و حاملگی نیز میتوانند باعث ریزش مو شوند. فاصله زمانی این بیماری ها و شروع ریزش مو معمولاً ۳ ماه می باشد؛ مثلاً در خانم ها حدود ۳ ماه بعد از زایمان ریزش مو شروع میشود که علت های زیادی برای آن وجود دارد که از جمله: کم خونی، وجود استرس زایمان، بالا بودن هورمون های جنسی در طول بارداری و … است.
درمان افرادی که دچار این بیماری ها هستند، باعث کاهش ریزش مو در آنها می شود.
نوشته مرحوم حیات الله یوسفی (طلای خودرو یا نباتات طبی افغانستان)