برای کمک به حاصل گیری خوب، زراعت باید به روش علمی جدید انجام گیرد و در این صورت دهاقین به انواع مواد کیمیاوی ، از جمله کودهای گوناگون ، دوا های ضد بیماری های حیوانی و گیاهی ، مواد آفت کش ، مواد مکمل غذایی و بسیاری دیگر از این قبیل استفاده میکنند که باید آن ها را به طریق علمی بکار برد. تهیه غذای کافی برای نفوس در حال انفجار روی زمین فقط با به کار بستن همه جانبه فنون جدید تولید مواد غذایی ممکن می شود.کیمیا در زراعت

اگر از مواد کیمیاوی و سایر آفت کش ها غیر طبیعی استفاده درست نشود نه تنها برای حاصل گیری خوب کاری نکردیم بلکه با کثیف نمودن زمین، نباتات و حیوانات را به خطر مواجه نموده ایم و بالاخره آسیب بزرگی به صحت انسانان میرسانیم. گیاهان منبع اصلی س غذایی ما هستند . ما گیاهان یا گوشت حیوانات گیاه خوار را می خوریم .

رشد گیاهان مستلزم حرارت مناسب ، مواد مغذی ، هوا ، آب و گرفتار نشدن به انواع بیماری های ناشی از آفات مضر و علف های هرزه است . برای گیاهان ، مواد مغذی مناسب و موادی برای رهانیدن آن ها از ابتلا به بیماری های گوناگون لازم است. خاکهای طبیعی منبع مواد مغذی برای گیاهان میباشند. خاک سطحی شامل بیشترین مقدار زنده و هوموس حاصل از موجودات معدنی و آلی است . خاک زیرین شامل مواد معدنی و مواد آلی است .

تخمر مواد آلی در فضای بسته زیر خاک و مصرف اکسیژن آن ، باعث تولید اکسید کربن می شود . افزایش این گاز در خاک باعث تیزابی شدن آب های جاری زیر زمین می شود.

جاری شدن آب از میان خاک ، امری ضروری است ، زیرا برای کشت و تهیه یک کیلوگرم ماده غذایی ، صدها لیتر آب لازم است . اگر هموس که منبع مواد مغذی برای گیاه است تجزیه نشود ، خاک ارزش حاصلخیزی ندارد و به آن ها کودهای فسفات و پتاس می افزاید.

ترکیبات کیمیاوی خاک ها ، منعکس کننده ترکیب پوسته زمین و فعالیت های فیزیکی و کیمیاوی است که حین تشکیل خاک و پس از آن صورت می گیرد. سیلیسیم در مقایسه با اکسیژن ، عنصر محوری خاک است . خاک سیاه ماده آلی فراوانی دارد. خاک سرخ رنگ، احتمالا آهن زیاد دارد و خاک سفید شدیدا آب شویی شده و کیفیت مناسبی ندارد . مواد مغذی اولیه خاک نیتروژن ، فسفر و پتاسیم است . اکثر گیاهان در خاک های غنی از نیترات رشد می کنند.

منبع عمده ذخیره نیتروژن در خاک ، موجودات مرده و فضولات حیوانی است. فسفر نیز مانند نیتروژن باید به صورت یک ماده معدنی یا غیر آلی در آید تا مورد استفاده گیاه قرار گیرد . یون پتاسیم یک عنصر کلیدی در تنظیم آنزیمی تبادل قندها ، نشاسته ها و سلولوز است . کلسیم و مگنزیم به صورت یون های ( Ca+2 ) و ( Mg+2 ) ، مواد مغذی ثانویه برای گیاه هستند . آهن در تشکیل کلروفیل یا سبزینه گیاه دخالت دارد. کود کیمیاوی علاوه بر داشتن یون مطلوب ، آن یون را به صورتی در خاک جای می دهد که گیاه بتواند آن را به طور مستقیم جذب کند . کودهای نیترات جامد از آمونیاک تهیه می شود . اوره یکی از مهم ترین مواد کیمیاوی جهان به شمار می آید.

زیرا هم به عنوان کود و هم به ماده مکمل غذایی چارپایان مصرف می شود . سنگ فسفات و پتاس ، دو ماده معدنی مهمی هستند که می توان آن ها را از معدن استخراج کرد ، سایید و به گرد، آن ها را مستقیما به خاک های فاقد این مواد افزود. کودهای فسفات به صورت سوپر فسفات که انحلال پذیری بیشتری دارد، استفاده می شود.

علاوه بر کودهایی که به رشد طبیعی گیاهان میکنند ، موادی به نام افزاینده رشد گیاهان ، موجب رشد متعارفی و یا غیر طبیعی می شوند . اتیلن یا استیلن ، شکوفایی و گل دهی آناناس را زیاد می کنند . اکسین ها موجب دراز شدن سلول های نهال می شوند.کود کیمیاوی

هر ساله ، یک سوم محصولات غذایی جهان بر اثر آفات ( بیماری های ناشی از ویروس ها ، باکتری ها ، سمارق های میکروسکوپی ، علف های هرزه و کرم حشرات گیاه خوار ) از میان می رود. آفت کش ها دفاع کیمیایی برای مقابله با آفت به شمار می روند . مصرف حشره کش هایی مانند ( DDT ) موجب شده است که به دیگر اشکال حیوانی ، مانند ماهی ها و پرندگان آسیب جدی برسد . بسیاری از حشره کش ها برای انسان ، بسیار سمی تر از ( DDT ) است . از این جمله مواد غیر آلی ، ترکیبات آرسنیک دار و انواع بسیاری از مشتقات فسفر که ما آن ها را در محیط زندگی حود و در منابع آب وارد می کنیم. از طرف دیگر اگر استفاده از آن ها را کنار بگذاریم باید با انواع بیماری ها مواجه شویم . علف کش ها ، گیاهان را می کشند . این مواد ممکن است فقط گروه خاصی از گیاهان را از بین ببرند یا ممکن است زمین را از هر گونه حیات گیاهی پاک کنند.