آخرین دیدگاه‌ها

عامر شپون

About عامر شپون

از دوست دیرین و عزیزم پروفیسور عامر شپون، استاد در یونورسستی Evry پاریس جداً سپاس گذار میباشم که این مضمون جالب را خدمت هموطنان نوشته اند.
15 06, 2016

بانگ صوتی طیاره

By |

هرگاه یک طیاره در هوا در حال حرکت باشد، باعث تغییر کوچکی در فشار موجوده هوا میشود. این تغییر در فشار هوا مانند موج به سرعت صوت در هر جهت پخش میگردد. بطور مثال اگر یک طیاره ای را مد نظر بگیریم که هوا را به سرعت ثابت V در یک خط مستقیم موازی به [...]

25 05, 2016

چند رقم مهم در تخنیک فضا نوردی

By |

سه عددی که فکر بنیاد گذارن کیهان نوردی عصر جدید را همیشه تسخیر نموده بود و احتمالاً خواب آنها را تخلیل میکرد ارقام ذیل است: سرعت اول فضایی: این سرعتی است که به یک جسم داده شود تا آن جسم روی مدار دایروی در نزدیکی سطح زمین بچرخد. این عدد طور ذیل محاسبه میشود: جسمی [...]