موهای شما

2020-04-12T23:40:10+01:00By |بدون ديدگاه

استعمال اقسام صابون سبب سفيد شدن و رفتن مو ميشود. شامپو براي موی خوب است ولی تعجب نكنيد كه گل سرشوی ازآن بهتر است. بعد از شستن سر موهای خود را زود خشك كنيد. موخورده چيست؟ عبارت از مرضی است كه بعلت خشكی وافر موی سر، دخالت يكنوع مكروب مخصوص مو به چند ساحه تقسيم شده ميشكند. برای جلوگيری از آن موی سر را با روغن های طبيعی، مانند روغن بادام، ناليار، كسترائیل بايد [...]